Tradisjonen tru har VUL arrangert VUL disko i midten av juli månad. Dei siste åra har det blitt mindre og mindre barn/ungdom som har deltatt på dette kjekke arrangementet, 

VUL har no bestemt at arrangementet blir flytta til fredagen etter skulestart, dato for årets haustdisko er då FREDAG 23. AUGUST! Det heile skjer på bygdahuset. Meir info kjem. Følg med på vår heimeside og på Facebook. 

Styret i Vikedal Ungdomslag

 

Facebook