VUL kan med glede seia at me fekk over heile 9.244 kroner som Grasrotmottakar for 2022. Me takkar alle som har Vikedal Ungdomslag som Grasrotmottakar. VUL ønskjer at fleire skal setje oss som mottakar, sprei ryktet og venlegast bli med på å oppmoda bygdefolket til å leggje oss til slik at me får midlar til å drive positiv aktivitet for barn og unge i Vikedal. 

Facebook