Vikedal Ungdomslag har veldig bra utstyr til leige.
Me kan tilby ulike utleigepakkar (sjå lenke "Priser lydutleige" i høgre marg)etter behov.
Eit prinsipp ungdomslaget har lagt seg på er at dersom barn og ungdommar leiger, vil dei få redusert pris.

Kontaktpersonar for utleige av lyd er:
Svein Bjarte Holten - 982 83 791
Nils Erik Eide - 982 86 872

Øving for medlemmer »

Vikedal Ungdomslag har etablert eit konsept der store og små medlemmer kan få lov til å øva. Dette er veldig populært; og me i Vikedal Ungdomslag vel å tru at me er med på å bidra til at ungdommen i bygda og bygdene rundt oss gjer det så bra på musikkfronten.
Som medlem i Vikedal Ungdomslag har du muligheit til å øva gratis på eit øvingslokale med ferdigrigga utstyr. Me har eit veldig godt PA anlegg og alle typar instrument.

Bli medlem og benytt sjansen til å øva i eit flott lokale saman med andre musikkinteresserte venner.
Ta gjerne kontakt med styret for medlemskap og lån av rom.

Nils Erik Eide 01.07.18

Facebook