Årsmøtet for 2022 blei avholdt måndag 6. mars 2023 på Vikedal bygdahus.

Det møtte ikkje nokon utanom styret. Årsmøtet hadde oppe vanlege årsmøtesaker, i tillegg til eit par innkomne saker. Blant anna at VUL held fram med å støtte det positive danseprosjektet for 1-7 klasse i Vikedal og auke i årskontingent for enkeltmedlemmer og familie. 
Nytt styre blei samrøystes vedtatt, Rita Kristine Aaker går ut og nytt medlem av styret er Stina Kvaløy Krokedal.

Her kan du sjå kven som sit i det nye styret.
Referat frå årsmøtet kan du lesa her.
NY giro med endra kontingent finn du her. 

Facebook