Det blir revy i Vikedal igjen, våren 2024. Styret i Vikedal Ungdomslag vedtok på årsmøtet at det skulle arrangerast eit oppstartsmøte før sommerferien. Det møtte ein del på dette møtet, men ikkje så mange som ein hadde håpa på. Det blei då bestemt at det skulle bli eit nytt møte i september, det var "deadlineday", då skulle det avgjerast om det blei revy eller ikkje. 

Det møtte enda fleire bygdefolk som ville vera med på revy på dette møtet og det blei då altså bestemt at det skal arrangerast revy våren 2024. Førebels helg er 16.-18. februar 2024. Dette vert det meir informasjon om når det er endeleg bestemt. Set av denne helga og gled deg til nok ein revy i regi av Revygruppa Port Salutt. 

Facebook