Vikedal Ungdomslag har fått eigen Vippskonto. Den skal brukast til kiosksal, påmeldingsavgift, billettsal og til å motta gåver med meir. Her er info om Vikedal Ungdomslag sin Vipps-konto: 

Facebook